.

Již 20 let zkušeností na trhu v ČR

Hlavním programem naší firmy je prodej propanu, propan-butanu a provozování čerpacích stanic LPG.

1. Prodej propan-butanu v lahvích ( dále jen PB lahví )
2. Velkoobjemové dodávky propanu a propan - butanu v autocisternách
3. Provozování čerpacích stanic LPG a miniplnírem PB lahví
4. Provozování čerpacích stanic PHM ( benzín, nafta )
5. Výstavba čerpacích stanic LPG a miniplníren PB lahví včetně projektové a inženýrské činnosti
6. Výstavba topných systémů na bázi propanu a propan butanu včetně projektové a inženýrské činnosti
7. Prodej a pronájem zásobníků na propan a propan butan

Naše firma působí již 20 let v oblasti dodávek zkapalněných uhlovodíkových plynů propanu, propan butanu .

Naše firma v současné době provozujeme více jak 300 prodejních míst PB lahví ve východočeském a středočeském kraji. Prodejní místa PB lahví jsou zásobována z plnírny PB lahví u Hradce Králové.