Čerpací stanice LPG

Máte zájem provozovat čerpací stanici LPG a nemáte dostatek prostředků na její pořízení ?

Máme pro vás řešení.  

Nabízíme Vám společné provozování čerpací stanice LPG a nemusíte zaplatit za technologii čerpací stanice LPG ani korunu. 

Nabízíme Vám provozování čerpací stanice LPG na základě mandátní smlouvy.

My vám zdarma poskytneme celou technologii čerpací stanice LPG z Vy pouze zajistíte obsluhu a pozemek pro umístění této č.s. LPG. 

Vám pak náleží provize z prodaného litru ve výši 0,8 Kč za každý prodaný litr LPG bez rizika pořízení investice. V případě, že se vámi zvolená lokalita neosvědčí, odvezeme a použijeme čerpací stanici LPG  v jiné lokalitě.

Z naší strany jsou navíc po celou dobu trvání mandátní smlouvy bezplatně zajištěny pravidelné revize, opravy a pojištění technologické části čerpací stanice LPG.

Výstavba čerpacích stanic LPG

Zajišťuje výstavbu čerpacích stanic LPG a plníren PB lahví. 

Rozsah dodávky je následující :
1. Posouzení umístění č.s. LPG
2. Projektové práce
3. Výstavba č.s. LPG
4. Odzkoušení a uvedení do provozu
5. Financování 

1. Posouzení umístění č.s. LPG 

Na základě požadavku zákazníka naši pracovníci posoudí umístění č.s.LPG na zákazníkem určené lokality s ohledem na dodržení bezpečnostních vzdáleností této stavby od ostatních objektů a zároveň i doporučí umístění č.s. LPG s ohledem na předpokládanou výtoč.

2. Projektové práce 

Na základě objednávky zákazníka naše firma vypracuje projektovou dokumentaci č.s.LPG v předem dohodnutých termínech a cenách 


3. Výstavba č.s. LPG

Na základě vzájemně uzavřené smlouvy zajistí naše firma výstavbu č.s.LPG v předem dohodnutých termínech a cenách

LPG - ekologické a úsporné palivo

LPG - autoplyn, autogas je nejoblíbenější alternativní palivo motoristů po celém světě.

Poloviční náklady na pohonné hmoty ve srovnání s benzínem .

Ohleduplnost k životnímu prostředí - plyn má menší emise než benzín a nafta.

Vyšší dojezd vozidla - dvě plné nádrže (benzín a LPG).

Široká síť čerpacích stanic LPG v České republice i Evropě.


 • Veřejné čerpací stanice LPG

  Nabízíme vám možnost výstavby a spolufinancování čerpací stanice LPG

  • vyhodnotíme vámi vytipované lokality
  • bezplatné konzultace a poradenská služba
  • projektová dokumentace čerpacích stanic
  • technologie včetně instalace a uvedení do provozu
  • celou technologii č.s.LPG poskytneme bezplatně viz. mandátní smlouva
  • celé instalaci a zásobníkům provádíme údržbu, servis a revize
  • garantované dodávky vysoce kvalitního LPG - autoplynu do 3 dnů